PRAVILA KREATIVNOG NATJEČAJA

«Face Awards Hrvatska 2017.»

 

 

Kako sudjelovati

Facebook, YouTube i Instagram ne sponzoriraju, administriraju ni na koji način ne podržavaju ovu promociju te ona s njima nije ni na koji način povezana. Ulaskom u Kreativni natječaj, potvrđujete da ste suglasni na ustupanje svojih podataka kompanijama L’Oréal Adria d.o.o. i Mediacor d.o.o., a ne Facebooku, YouTubeu i Instagramu.

 

Priređivač Kreativnog natječaja pod nazivom «Face Awards Hrvatska 2017.» (u daljnjem tekstu “Natječaj”) je L’Oréal Adria d.o.o., Zavrtnica 17, 10000 Zagreb (u nastavku “Priređivač”). Natječaj se priređuje u cilju promocije Priređivača.Pravila Natječaja (“Pravila”) bit će objavljena unutar aplikacije Natječaja na adresi https://faceawards.nyxcosmetics.hr

 

PRAVO SUDJELOVANJA
Natječaj je otvoren za sve fizičke osobe, starosne dobi 18+, koje su državljani Republike Hrvatske, imaju prijavljeno prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske, i koji se nalaze na teritoriju Republike Hrvatske (u nastavku „Sudionici“).
Zaposlenici i članovi uže obitelji zaposlenika Priređivača te bilo koja druga osoba povezana s ovim Natječajem ne mogu sudjelovati u Natječaju. Sudionici Natječaja ne mogu biti pravne osobe.

TRAJANJE NATJEČAJA
Natječaj se održava u razdoblju od 6.03.2017. do 04.07.2017. do 23:59 sati.

KAKO SUDJELOVATI? (PRIJAVE)
Da bi Sudionik sudjelovao u Natječaju treba u razdoblju navedenom u članku 4 ovih Pravila napraviti sljedeće: Pristupiti formi Natječaja na adresi https://faceawards.nyxcosmetics.hr

Isti Sudionik može sudjelovati u Natječaju s jednom prijavom u aktualnom Natječaju.

 

Odabir pobjednika

Istekom razdoblja prijava za Natječaj, stručni žiri Natječaja odabrat će 20 najkreativnijih prijava prema kriterijima kreativnosti, originalnosti te usklađenosti s pripadajućim zadatkom Natječaja, što uključuje i prikaz talenta i umijeća Sudionika, kvalitetu prezentacije i kvalitetu videa.
Ukupno 20 odabranih sudionika bit će objavljeni u aplikaciji Natječaja na adresi https://faceawards.nyxcosmetics.hr, zaključno sa 12.04.2017
Više Sudionika s istim prezimenom s iste adrese smatrat će se jednim pobjednikom
Odabranim Sudionicima bit će dostavljeni paketi s NYX Professional Makeup proizvodima za izradu “looka” za svaki sljedeći krug natjecanja:

Nagrada

Fond nagrada uključuje:

 

Sudionici će biti diskvalificirani iz Natječaja ukoliko se koriste lažnim imenom(ima) kako bi izvršili prijavu. Priređivač može prema vlastitoj diskreciji diskvalificirati svakog Sudionika ukoliko ustanovi razumnu sumnju da se isti koristi lažnim imenom(ima) kako bi izvršio prijavu.

Sve prijave koje se postave u formu Natječaja moraju biti slobodne od prava trećih strana, uključujući, ali ne isključivo se odnoseći na autorska prava, prava zaštićenih znakova, druga prava vezana uz intelektualno vlasništvo, pravo na privatnost, pravo na upotrebu osobne fotografije, itd. Priređivač nije odgovoran za bilo koja potraživanja trećih strana vezano uz kršenje takvih prava. Priređivač može prema vlastitoj diskreciji diskvalificirati bilo koji poslani materijal koji bi mogao predstavljati kršenje prava trećih strana.

Priređivač zadržava pravo uklanjanja prijava i sadržaja iz Natječaja uvredljivih na rasnoj, nacionalnoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, te automatski može diskvalificirati Sudionike od sudjelovanja u Natječaju.

Sudionici koji sudjeluju u Natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Priređivača Natječaja prema pobjednicama.

Priređivač se ni pod kojim uvjetima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promjene, smetnje, prekide, diverzije ili zamjene, nedostupnost nagrade(a) zbog državnih praznika ili drugih okolnosti koje mogu utjecati na dostupnost ili uživanje nagrada, niti za bilo kakav postupak ili propust nastao korištenjem bilo kakvog oblika transporta koji su uključeni u nagradu(e). Priređivač neće snositi odgovornost ukoliko neispunjenje obveza proizlazi iz razloga više sile.

Publicitet

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, Sudionici su suglasni da se njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu u promidžbene svrhe u vezi s ovim Nagradnim natječajem.Sve fotografije koji se postave u okviru Natječaja, moraju biti slobodne od prava trećih strana, uključujući, ali ne isključivo se odnoseći na autorska prava, prava zaštićenih znakova, druga prava vezana uz intelektualno vlasništvo, pravo na privatnost, pravo na upotrebu osobne fotografije, itd. Priređivač nije odgovoran za bilo koja potraživanja trećih strana vezano uz kršenje takvih prava. Priređivač može prema vlastitoj diskreciji diskvalificirati bilo koji poslani materijal koji bi mogao predstavljati kršenje prava trećih strana. Sudionici Natječaja pristaju, bez iznimke, da Priređivač može koristiti podatke ustupljene putem Natječaja u razdoblju od 5 godina za potrebe marketinga i promotivnih aktivnosti bez ikakve naknade Sudionicima.

Zaštita podataka

Osobne informacije koje Sudionici Natječaja dostave kroz Natječaj bit će upotrijebljene za provjeru, slanje nagrada te potvrdu da su primili nagradu u slučaju osvajanja iste. Sudjelovanjem u Natječaju Sudionici su suglasni da njihovi osobni podaci budu obrađivani i prikupljani od strane Priređivača. Osobni podaci Sudionika će biti obrađivani isključivo sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, u svrhu provođenja Natječaja i u mjeri i za vrijeme koje je neophodno. Sudionici u svakom trenutku mogu zahtijevati da im se omogući uvid u njihove osobne podatke, kao i da zahtijevaju njihovu dopunu, ispravku i brisanje odnosno  mogu povući suglasnost za njihovu daljnju obradu, slanjem takvog zahtjeva Priređivaču, na e-mail adresu info@mediacor.hr. Sudionik prihvaća da korištenje nekog od navedenih prava može  imati za posljedicu nemogućnost daljnjeg sudjelovanje u Natječaju.
Sudionici pristaju na ustupanje svojih osobnih podataka pružateljima usluga i podizvođačima radi izvršenja zadataka za Priređivača u vezi s Natječajem. Sudionici će biti u potpunosti odgovorni za istinitost i točnost informacija i podataka koje dostavljaju.U skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske, Priređivač može podatke Sudionika prenijeti primateljima bilo unutarnjim ili vanjskim, koji se nalaze isključivo u zemljama koje osiguravaju adekvatnu razinu zaštite osobnih podataka. Adekvatna razina zaštite koju pruža pojedina zemlja procjenjuje se obzirom na okolnosti u svezi s iznošenjem osobnih podataka, a posebno s obzirom na vrstu podataka, svrhu i trajanje obrade, zemlju u koju se podaci iznose, zakonske odredbe koje su na snazi u toj zemlji te profesionalna pravila i sigurnosne mjere koje se primjenjuju u toj zemlji.Priređivač obavještava Sudionike da će njihovi osobni podaci koje oni dobrovoljno dostave biti uneseni u računalnu datoteku u vlasništvu Priređivača. Priređivač se obvezuje ispuniti svoje obveze kako bi osobni podaci ostali povjerljivi i svoju dužnost čuvanja osobnih podataka, te će poduzeti potrebne mjere u svrhu sprječavanja izmjena, gubitaka ili neovlaštene obrade ili pristupa tim podacima, u svakom trenutku u skladu s dostupnom tehnologijom.Priređivač može Sudionicima, povremeno, elektroničkim putem slati obavijesti o novostima, proizvodima i uslugama za koje smatra da bi ih mogle zanimati. Ovu uslugu mogu odjaviti u bilo kojem trenutku. Njihovi osobni podaci neće biti podijeljeni niti jednoj organizaciji koja nije povezana s Priređivačem, te će isti biti sakupljeni, obrađivani, prosljeđivani i čuvani na način propisan primjenjivim propisima Republike Hrvatske koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Priređivač zadržava pravo da u bilo koje vrijeme i s vremena na vrijeme, bez ikakve odgovornosti, mijenjaju ili prekinu, privremeno ili trajno, ovaj Natječaj, uz ili bez prethodne obavijesti Sudionicama.

U slučaju spora između Sudionika ovog Natječaja i Priređivača nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Kako bi sudjelovo u Natječaju, Sudionik prihvaća sve uvjete i pravila Natječaja.

Ograničenja

ODRICANJE OD JAMSTVA I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

U niti jednom slučaju Priređivač ili bilo koja treća osoba ili subjekt uključen u pružanje usluga hostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju internetske stranice neće se smatrati odgovornom za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili posljedične štete koje bi mogle nastati uslijed uporabe ili nemogućnosti uporabe web stranice ili uslijed kršenja bilo kojeg jamstva, sudjelovanja u Natječaju ili na drugome mjestu.